Uw zoekopdracht heeft 561 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vervanging van een vermiste geboorteakte van de consulaire post te Monrovia, Liberia

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2017 Staatscourant 2017, 31082 Justitiële Informatiedienst
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 31 mei 2017, nr. MinBuza-2017.700600, tot wijziging van Sanctieregeling Noord-Korea 2007

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2017 Staatscourant 2017, 31805 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 mei 2017, nr. MINBUZA-2017.692284 tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Model United Nations 2017–2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-05-2017 Staatscourant 2017, 31722 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 25 april 2017, nr. MinBuZa-2017.605527, tot aanwijzing van de heer el Jafoufi als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2017 Staatscourant 2017, 24722 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 25 april 2017, nr. MinBuZa-2017.605448, tot aanwijzing van mevrouw el Idrissi als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2017 Staatscourant 2017, 24721 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 25 april 2017, nr. MinBuZa-2017.605415, tot aanwijzing van de heer el Moumni als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2017 Staatscourant 2017, 24724 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving publicatie nieuwe beleidsregel van de Stichting Raad voor Accreditatie van 24 april 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2017 Staatscourant 2017, 24269 Raad voor Accreditatie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 maart 2017, nr. MinBuZA-2017.419810, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverstrekking door middel van vouchers voor activiteiten van MKB-ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties gericht op het betreden van de markt van internationale organisaties (Vouchers internationale organisaties)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2017 Staatscourant 2017, 17136 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Interne regelingen Download icon PDF (26 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 maart 2017, nr. MinBuza-2017.68225, tot vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Organisatiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2017 Staatscourant 2017, 16331 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving op grond van de Wet opruiming van schepen en wrakken BES, Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2017 Staatscourant 2017, 14902 Rijkswaterstaat