Uw zoekopdracht heeft 5382 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen van een woning, Oldenzaalsestraat 117A, 7581 PZ, Losser

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 68288 Losser
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving definitief besluit vaststellen hogere grenswaarde, bouwen van 2 woningen, Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW, Losser

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 68748 Losser
 3. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Kibbelgaarn 2A, bouw/handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening/milieu

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 68126 Veendam
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  ONTWERP WIJZIGINGSPLAN “Opschaling Windturbines EPZ”

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67777 Borsele
 5. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving beschikkingen uitgebreide voorbereidingsprocedure, realiseren van 7 grondgebonden woningen en 6 appartementen, en het kappen van bomen (voormalige jozefschool), Kerkstraat 32, De Rijp

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 68343 Alkmaar
 6. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen van twee vrijstaande woningen, Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW, Losser

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 68287 Losser
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 10 december 2019, nr. 2019-0000584086, tot wijziging van de Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud (normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 65117 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Milieu en Wonen van 4 december 2019, nr. 2019-0000623509, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van een aantal wetten, besluiten, regelingen en beschikkingen op het terrein van wonen (Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 65934 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (49 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van 10 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/243807, houdende vaststelling van regels voor subsidies ter bevordering van het gebruik van LNG door wegvervoerders (Subsidieregeling LNG)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67206 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, POLSLEATWEI 13 AKKRUM

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 68201 Heerenveen