Uw zoekopdracht heeft 5393 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, J.G. Pinksterstraat 3, monument

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2020 Staatscourant 2020, 11806 Veendam
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN CONSTRUCTIE MET ZONNEPANELEN, POLSLEATWEI 13 AKKRUM

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2020 Staatscourant 2020, 11696 Heerenveen
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Coevorden - Harm Koningstraat ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 10923 Coevorden
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Terinzagelegging mer-beoordelingsbesluit op basis van de in paragraaf 5.13 van de toelichtingen van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijfsontwikkeling Van Schijndel Maasbracht BV’ alsmede openbare bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan ‘Bedrijfsontwikkeling Van Schijndel Maasbracht BV’ ingevolge artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 10275 Maasgouw
 5. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Dalen - Vliers 3: voor de nieuwbouw van een tweede bedrijfswoning (verleend)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 10915 Coevorden
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 19 februari 2020, nr. 2020-000077104, tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 teneinde bijlage 3 bij die regeling te vervangen (de Verantwoordingsinformatie 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 8145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Coevorden - Linthorst Homanlaan 1: voor het brandveilig gebruik van de kinderopvang (verleend)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 10777 Coevorden
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpwijzigingsplan ‘Parkwijk ’t Ham’ Gemeente Roermond

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 10045 Roermond
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Consultatieversie concept woonprogramma 2020 - 2024 “naar een duurzaam evenwicht” Hillegom

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 10311 Hillegom
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ter inzage leggen ontwerp-omgevingsvergunning  Oude Zeeweg 61 te Noordwijk (zaaknr.: 2018-011048)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 9120 Noordwijk