Uw zoekopdracht heeft 907 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Multilaterale overeenkomst M 260

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatscourant 2013, 17992 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Gewijzigde kennisgeving beleidswijziging (mede)gebruik Staatseigendom ten behoeve van de aanleg/instandhouding van kabels, buisleidingen en mantelbuizen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2013 Staatscourant 2012, 5821 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake de toepassing van regels van verordening 1071/2009/EG, Wet wegvervoer goederen en het Besluit wegvervoer goederen houdende bepalingen in verband met de uitvoering van de evenredigheidstoets en het sanctioneren van de vervoerder en de vervoersmanager bij verlies van de betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg (Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2013 Staatscourant 2013, 17858 overig
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 maart 2013, nr. IENM/BSK-2013/35272, tot wijziging van de Regeling wegvervoer goederen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-03-2013 Staatscourant 2013, 6232 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (33 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241286, houdende vaststelling beleidsregels van de Minister van Infrastructuur en Milieu voor de sturing van en het toezicht op de NIWO (Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2012 Staatscourant 2012, 25326 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241288, houdende vaststelling regels in verband met de implementatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de sturing van en het toezicht op de NIWO (Regeling sturing van en toezicht op de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2012 Staatscourant 2012, 25317 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht inzake de vaststelling van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland’ (verder afgekort als: Notitie R&D)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2012 Staatscourant 2012, 16505 overig
 8. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Nieuwe aardgastransportleiding Beverwijk – Wijngaarden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2012 Staatscourant 2012, 9512 Agentschap NL
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Herplaatsing Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/45680 houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies ten behoeve van het verlagen van organisatorische en fysieke drempels voor bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor (Tijdelijke subsidieregeling stimuleren bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2012 Staatscourant 2012, 8620 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Multilaterale overeenkomst M 244

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2012 Staatscourant 2012, 8879 Ministerie van Infrastructuur en Milieu