Uw zoekopdracht heeft 907 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2018 Staatscourant 2018, 67910 Openbaar Ministerie (OM)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 3 september 2018, nr. WJZ/18220673, tot wijziging van de Regeling statistieken goederenverkeer in verband met de jaarlijkse vaststelling van drempelbedragen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2018 Staatscourant 2018, 52255 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 juni 2018 nr Min-BuZa.2018.1422-31 tot wijziging van de Algemene douaneregeling met het oog op het actualiseren van enkele verwijzingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 36081 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (166 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp-Besluit energie vervoer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2018 Staatscourant 2018, 28439 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 januari 2018 inzake volginnovatie 2017 II

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2018 Staatscourant 2018, 1282 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2017, nr. IENM/BSK-2017/284219, houdende aanwijzing van de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) als bevoegde autoriteit voor de uitvoering van het proefproject digitale vrachtbrief Benelux

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2017 Staatscourant 2017, 67381 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 22 november 2017, nr. IENM/BSK-2017/283429, tot wijziging van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport, in verband met een tekstuele verbetering en de reparatie van een wetstechnische misslag

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2017 Staatscourant 2017, 68076 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (97 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 16 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/164339, houdende vaststelling van regels voor subsidies ter bevordering van de totstandkoming van klimaattechnologieën en – innovaties in transport (Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2017 Staatscourant 2017, 57439 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105401 tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en de Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart in verband met havenstaatcontrole in havens in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2017 Staatscourant 2017, 26321 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105399, houdende terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht op grond van de Wet havenstaatcontrole en de Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2017 Staatscourant 2017, 26322 Ministerie van Infrastructuur en Milieu