Uw zoekopdracht heeft 196 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 augustus 2014 nr. IENM/BSK-2014/153577, houdende goedkeuring van het besluit van de Provinciale Staten van Limburg tot opheffing van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei en tot oprichting van het waterschap Limburg, alsmede tot vaststelling van het Reglement voor het waterschap Limburg, voor wat betreft de vaststelling van het beheergebied en de taken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-08-2014 Staatscourant 2014, 24638 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2014, nr. BOACAT 2014/035 , tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014, datum 11 juni 2014, nr. BOACAT2014/032

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2014 Staatscourant 2014, 18068 Dienst Justis
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Het lozen van afvalwater op de Neder-Rijn, afkomstig van RWZI Lienden, Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2014 Staatscourant 2014, 16811 Rijkswaterstaat
 4. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Het lozen van afvalwater op de Neder-Rijn, afkomstig van RWZI Eck en Wiel, Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2014 Staatscourant 2014, 16810 Rijkswaterstaat
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het project Dijkverbetering Horn- en Kuijerpolder

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2014 Staatscourant 2014, 16648 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 6. Overig Download icon PDF (5 kB)

  M.e.r.-beoordeling Hoogwaterbeschermingsmaatregelen Eindhoven en Hoogwaterbeschermingsmaatregelen Van Abbemuseum

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2014 Staatscourant 2014, 10347 overig
 7. Verkeersbesluiten Download icon PDF (11 kB)

  Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Diefdijk te Vianen en Leerdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2014 Staatscourant 2014, 4994 Waterschap Rivierenland
 8. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking wijzigingsbeschikking watervergunning Vitens NV  (WW592684)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2014 Staatscourant 2014, 2908 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/265935, tot wijziging van de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen in verband met het invoeren van het verplicht schatkistbankieren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2013 Staatscourant 2013, 34708 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Bekendmaking ontwerp projectplan en M.E.R beoordelingsbesluit ‘Dijkreconstructie Kustzone Almere Poort’, Flevoland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2013 Staatscourant 2013, 29808 Flevoland