Uw zoekopdracht heeft 196 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 februari 2015, nr. IENM/BSK-2015/31599, houdende aanwijzing van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als benoemende organisatie van waterschapsbestuurders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2015 Staatscourant 2015, 5541 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het project Dijkverbetering ‘Winkeldijk-Noord’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2015 Staatscourant 2015, 5680 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2015, nr. 2015-0000058635, houdende wijziging van de Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming in verband met de gecombineerde staten- en waterschapsverkiezingen en de wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met het vervoer van stembescheiden en de zitting van het gemeentelijk stembureau bij het experiment met een centrale stemopneming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2015 Staatscourant 2015, 3146 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp Projectplan verbeteren watersysteem nabij 't Horntje in gemeente Texel ter inzage

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 38060 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het project ‘Dijkverbetering Vreelandseweg’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37646 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het project ‘Dijkverbetering Lage Klompweg en Klompweg’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37647 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/231218, houdende vaststelling van regels betreffende de door de waterschappen verschuldigde vergoedingen ter zake van de organisatie van de waterschapsverkiezingen in 2015 (Vergoedingenregeling waterschapsverkiezingen 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2014 Staatscourant 2014, 30438 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 oktober 2014, nr. 2014-0000305130, tot wijziging van de Kiesregeling in verband met de gecombineerde staten- en waterschapsverkiezingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2014 Staatscourant 2014, 28644 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking watervergunning voor het maken van een huisaansluiting voor telecommunicatie middels drie boogzinkers bij Kortrijk 10-12 Breukelen (code 862388)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2014 Staatscourant 2014, 27499 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2014, nr. 2014-0000496226, houdende wijziging van de Subsidieregeling Kenniscentrum Europa Decentraal 2013 (aanpassing subsidiedoel en bevoorschotting)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2014 Staatscourant 2014, 26857 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties