Uw zoekopdracht heeft 198 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (1 kB)

  Waterschap Waterschap Reest en Wieden - Verkeersbesluit Jonenbrug Giethoorn - Jonenbrug Giethoorn

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2015 Staatscourant 2015, 22229 Waterschap Reest en Wieden
 2. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Ontwerp projectplan waterberging Saenegheest ter inzage

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2015 Staatscourant 2015, 22159 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. Verkeersbesluiten Download icon PDF (1 kB)

  Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Verkeersbesluit Middelie (Dorpsstraat) Middelie - kruising met Dorpsstraat Middelie ter hoogte van nummer 42

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2015 Staatscourant 2015, 17819 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 4. Circulaires Download icon PDF (11 kB)

  Circulaire Wijziging bezoldiging voorzitter en leden dagelijks bestuur van een waterschap, alsmede wijziging in de tegemoetkoming ziektekostenverzekering leden algemeen bestuur van een waterschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2015 Staatscourant 2015, 15839 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsproject Dijkvernageling Lekdijk Vianen.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2015 Staatscourant 2015, 9631 Utrecht
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het project Dijkverbetering ‘de Horn’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2015 Staatscourant 2015, 9218 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 7. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking gedoogplichtbeschikkingen tijdelijke werkterreinen dijkverbetering Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2015 Staatscourant 2015, 8009 Utrecht
 8. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (39 kB)

  Besluit tot eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis, Amersfoort

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2015 Staatscourant 2015, 7407 Waterschap Vallei en Veluwe
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/49493, houdende goedkeuring van de besluiten van de Provinciale Staten van de provincies Utrecht en Zuid-Holland van respectievelijk 8 december 2014 en 9 februari 2015, en 28 januari 2015 tot wijziging van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008 en de Waterverordening provincie Utrecht 2009 vanwege de wijziging van de taakomschrijving van het waterschap voor wat betreft het vaarwegbeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 7153 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/49500, houdende goedkeuring van de besluiten van de Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland van respectievelijk 2 februari 2015, 8 december 2014 en 9 februari 2015, en 28 januari 2015 tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008, de Waterverordening provincie Noord-Holland en de Waterverordening provincie Utrecht 2009 vanwege de wijziging van de taakomschrijving van het waterschap voor wat betreft het vaarwegbeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 7152 Ministerie van Infrastructuur en Milieu