Uw zoekopdracht heeft 5169 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097652, houdende de inrichting van de directie Kinderopvang, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Kinderopvang (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit KO 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41143 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097642, houdende de inrichting van de directie Arbeidsverhoudingen alsmede doorverlening van vertegenwoordigings-bevoegdheden van de directeur Arbeidsverhoudingen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AV 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41150 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097657, houdende toedeling van taken en doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan onder de directeur-generaal Werk ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DG Werk 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41130 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097647, houdende de inrichting van de directie Internationale Zaken alsmede doorverlening van vertegenwoordigings-bevoegdheden van de directeur Internationale Zaken (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit IZ 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41140 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097640, houdende de inrichting van de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ASEA 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41133 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097655, houdende de inrichting van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie UAW 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41142 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097643, houdende de inrichting van de directie Gezond en Veilig Werken, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Gezond en Veilig Werken (Organisatie-, mandaat- en volmachtsbesluit G&VW 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41137 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van het College van Toezicht Auteursrechten van 11 juni 2019 tot vaststelling van een bestuursreglement

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41017 overig
 9. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juli 2019, (kenmerk 2019-116721), houdende instelling van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen bij de Belastingdienst (Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2019 Staatscourant 2019, 40595 Ministerie van Financiën
 10. Interne regelingen Download icon PDF (34 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2019, nr. 8fe5737c-0r1-2.0, houdende vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de uitvoering van de Wet veiligheidsonderzoeken (Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 39260 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties