Uw zoekopdracht heeft 1580 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk 2087758 van 15 juni 2017 houdende toestemming aan de korpschef van politie tot het verstrekken van politiegegevens aan de burgemeester ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang of dwangsom als bedoeld in artikel 151d van de Gemeentewet (Wpg-machtigingsbesluit Wet aanpak woonoverlast)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2017 Staatscourant 2017, 35106 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 juni 2017, nr. 2074577, houdende benoeming van leden, plaatsvervangend leden en secretaris van het Adviescollege levenslanggestraften

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2017 Staatscourant 2017, 33598 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 18 mei 2017, nr. 2017000823 houdende benoeming van een lid van de Raad van Advies van de Politieacademie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2017 Staatscourant 2017, 31223 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 18 mei 2017, nr. 2017000825 houdende benoeming van een lid van de Raad van Advies van de Politieacademie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2017 Staatscourant 2017, 31228 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 18 mei 2017, nr. 2017000822 houdende benoeming van een lid, tevens voorzitter van de Raad van Advies van de Politieacademie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2017 Staatscourant 2017, 31213 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 18 mei 2017, nr. 2017000824 houdende benoeming van een lid van de Raad van Advies van de Politieacademie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2017 Staatscourant 2017, 31225 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Intrekking Besluit OBJD

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2017 Staatscourant 2017, 31095 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 8 juni 2017, nr. DGP/ARBVW 2017-2082917, tot wijziging van de Regeling Vergoeding vrijwillige politie en de Regeling voorzieningen hondengeleiders politie, in verband met de jaarlijkse aanpassing van bedragen aan de prijsontwikkeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2017 Staatscourant 2017, 33711 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 mei 2017, nr. 2073124, houdende tussentijds ontslag en benoeming van de secretaris van de Toetsingscommissie Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2017 Staatscourant 2017, 30748 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 11 mei 2017, nr. 2017000773, houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2017 Staatscourant 2017, 30925 Ministerie van Veiligheid en Justitie