Uw zoekopdracht heeft 1580 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Aanwijzingsbesluit Wet Markt & Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2017 Staatscourant 2017, 37740 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 juni 2017 tot wijziging van het Instellingsbesluit Taskforce overvallen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2017 Staatscourant 2017, 36263 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 juni 2017, nr. 2083556, houdende het verlenen van ontslag aan een lid van het Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2017 Staatscourant 2017, 34629 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 juni 2017, nr. 2085977, houdende de benoeming van en vaststelling van de vergoeding van de leden van Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2017 Staatscourant 2017, 34638 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (85 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2017 Staatscourant 2017, 34849 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (176 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2017 Staatscourant 2017, 34378 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 7 juni 2017, nr. 2017000938 houdende benoeming van plaatsvervangend directeur van de Politieacademie en lid van de Politieonderwijsraad

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2017 Staatscourant 2017, 33747 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 juni 2017, nr. 2080333, houdende herbenoeming van de voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2017 Staatscourant 2017, 33558 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juni 2017, nr. 2078078, betreffende de benoeming en ontslag van de leden van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2017 Staatscourant 2017, 32757 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2017, nr. 2086428, houdende bepalingen met betrekking tot onderzoek ter vaststelling van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2017 Staatscourant 2017, 35121 Ministerie van Veiligheid en Justitie