Uw zoekopdracht heeft 1580 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 september 2017, nr. DGP/ARBVW 2017-2124123 tot wijziging van het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-09-2017 Staatscourant 2017, 52139 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001365 houdende benoeming van een lid van de Raad van Advies van de Politieacademie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2017 Staatscourant 2017, 49507 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 september 2017, nr. 2116308, strekkende tot wijziging van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2017 Staatscourant 2017, 50798 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Circulaires Download icon PDF (1 kB)

  Circulaire Tarieven in strafzaken: urenmaxima voor tripelrapportages

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2017 Staatscourant 2017, 48264 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 augustus 2017, houdende de vaststelling van een nieuw treasurystatuut voor de politie (Treasurystatuut politie 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2017 Staatscourant 2017, 50605 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 6 juli 2017, nr. 2017001173 houdende herbenoeming van een lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming en tevens te benoemen in de Afdeling rechtspraak

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2017 Staatscourant 2017, 48687 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 28 augustus 2017, nr. DGPol/ARBVW 2017-2120567, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie in verband met de jaarlijkse indexering van bedragen aan de prijsontwikkeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2017 Staatscourant 2017, 49771 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 augustus 2017, nr. 2115169, tot wijziging van de Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2017 Staatscourant 2017, 48104 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 augustus 2017, kenmerk 2117625, houdende wijziging van het Benoemingsbesluit examencommissie bijzondere opsporingsdiensten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2017 Staatscourant 2017, 49794 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 augustus 2017, nr. 2081633, houdende intrekking van de Regeling persoonsdossiers strafrechtspleging

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2017 Staatscourant 2017, 49798 Ministerie van Veiligheid en Justitie