Uw zoekopdracht heeft 1580 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 september 2017, nr. 2128513, houdende aanwijzing van computercrisisteams als bedoeld in de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Regeling aanwijzing computercrisisteams)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2017 Staatscourant 2017, 54242 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 31 augustus 2017, kenmerk DP&O/17/2125238, houdende verlenging van het tijdelijk ondermandaat, volmacht en machtiging aan de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van het Veiligheid en Justitie inzake personele besluiten in verband met de reorganisatie Eigenaarsadvisering en control (Verlenging tijdelijk mandaatbesluit SG reorganisatie Eigenaarsadvisering en control Ministerie van Veiligheid en Justitie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2017 Staatscourant 2017, 52135 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 september 2017, nr. 2091721, houdende wijziging van de Levensloopregeling sector Rechterlijke Macht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2017 Staatscourant 2017, 53937 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 september 2017, nr. 2091720, houdende wijziging van de Regeling inhouding vaste vergoeding bij buitengewoon verlof op grond van artikel 45 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2017 Staatscourant 2017, 53932 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 september 2017, nr. 2091718, houdende wijziging van de IKAP-regeling Rechterlijke Macht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2017 Staatscourant 2017, 53920 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 september 2017, nr. 2091719, houdende wijziging van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2017 Staatscourant 2017, 53924 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 31 augustus 2017, kenmerk DP&O/17/2125259, houdende verlenging van het tijdelijk ondermandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Personeel en Organisatie van het Ministerie van het Veiligheid en Justitie inzake personele besluiten in verband met de reorganisatie Eigenaarsadvisering en control (Verlenging tijdelijk mandaatbesluit pSG reorganisatie Eigenaarsadvisering en control Ministerie van Veiligheid en Justitie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2017 Staatscourant 2017, 52137 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 september 2017, nr. 2091722, houdende wijziging van de Regeling toeslag rechterlijke ambtenaren avonduren, zaterdagen, zondagen en feestdagen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2017 Staatscourant 2017, 53938 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit van september 2017 tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met onder meer de uitbreiding van het recht op verhoorbijstand naar meerderjarige verdachten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2017 Staatscourant 2017, 50727 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2017 Staatscourant 2017, 50725 Ministerie van Veiligheid en Justitie