Uw zoekopdracht heeft 1580 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017 houdende de wijziging van de Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2017 Staatscourant 2017, 56051 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2017, nummer 2129147, tot wijziging van de Regeling naturalisatietoets Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2017 Staatscourant 2017, 55853 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2017, nummer 2130549, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieënvijftigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2017 Staatscourant 2017, 55421 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2017, nummer 2130549, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieënvijftigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2017 Staatscourant 2017, 55421 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2017 Staatscourant 2017, 53761 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 september 2017, nr. 2124097, houdende tussentijds ontslag en benoeming van een lid van de Toetsingscommissie Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2017 Staatscourant 2017, 53585 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 september 2017, kenmerk 2130059, houdende wijziging van het Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2017 Staatscourant 2017, 55440 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 september 2017, nr. 2122612, houdende tussentijds ontslag en benoeming van leden van de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2017 Staatscourant 2017, 52693 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 september 2017, nummer 2126407, tot tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2017 Staatscourant 2017, 55744 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 september 2017, nr. 2119543, houdende herbenoeming van leden van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2017 Staatscourant 2017, 52624 Ministerie van Veiligheid en Justitie