Uw zoekopdracht heeft 810 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 4 oktober 2012, DB-HRM / 12098577, houdende benoeming en ontslag van de leden van de Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EL&I 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2012 Staatscourant 2012, 21941 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 2. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting Noordwolde-1/Weststellingwerf-1, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2012 Staatscourant 2012, 22147 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ/12343395, houdende wijziging van Regeling GLB-inkomenssteun 2006

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2012 Staatscourant 2012, 22274 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ/12341124, tot wijziging van de Beleidsregel Partners for International Business

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2012 Staatscourant 2012, 22502 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ/12346526, houdende de vaststelling van de lineaire verlaging van de rechtstreekse betalingen in verband met het nationale plafond

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2012 Staatscourant 2012, 22488 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ / 12344748, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2013 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2013)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2012 Staatscourant 2012, 22499 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ/, houdende wijziging van de Regeling vleeskuikens in verband met de invoering van regels voor het tegengaan van voetzoollaesies

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2012 Staatscourant 2012, 21791 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ / 12341640, tot wijziging van de Regeling RDA ten behoeve van de vaststelling van het mededelingformulier voor een correctie-RDA-beschikking

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2012 Staatscourant 2012, 22176 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 9. Overig Download icon PDF (20 kB)

  Voornemen tot aanwijzing bemiddelingsdienst, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2012 Staatscourant 2012, 22405 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 oktober 2012, nr. 12342757, tot wijziging van de Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2012 in verband met een wijziging van de module ‘verdergaande verduurzaming land- en tuinbouw in het kader van nieuwe uitdagingen (POP NU)’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2012 Staatscourant 2012, 21896 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie