Uw zoekopdracht heeft 810 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 18 september 2012, houdende openbaarmaking van informatie de rangschikking van aanvragen tot het verstrekken van subsidie voor een Investering in integraal duurzame stallen en houderijsystemen (RLS) voor de openstelling van 2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2012 Staatscourant 2012, 19279 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 2. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking wijzigingsbesluit voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2012 Staatscourant 2012, 19571 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 3. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbesluit Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2012 Staatscourant 2012, 19246 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 18 september 2012 nr. WJZ/12316289, houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 744/2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2012 Staatscourant 2012, 19236 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 25 september 2012, nr. WJZ/12097603, tot wijziging van de Beleidsregels cumulatietoets in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2012 Staatscourant 2012, 20221 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende ontslag en benoeming leden van de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2012 Staatscourant 2012, 19202 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 24 september 2012, nr. WJZ / 12327197, tot wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds 2012, houdende verlaging van een subsidieplafond (Valorisatieprogramma)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2012 Staatscourant 2012, 19791 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 september 2012, nr. WJZ/ 12318252, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2012 Staatscourant 2012, 19756 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 september 2012, nr. WJZ / 12325265, houdende regels omtrent de procedure tot verlenging van de GSM-vergunningen (Regeling verlenging GSM-vergunningen 2013)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2012 Staatscourant 2012, 19659 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Definitief besluit Wet bescherming Antarctica, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2012 Staatscourant 2012, 18885 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie