Uw zoekopdracht heeft 90383 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 januari 2020, nr. 2774302, houdende herbenoeming van een lid van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 2319 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 januari 2020, nr. Min-Buza.2019.4735-29, houdende een benoeming en enkele herbenoemingen van leden van commissies van de Adviesraad internationale vraagstukken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 2292 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (1 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 3540 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (13 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Medische Zorg

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 3546 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 17 september 2019, kenmerk 2019-2338710, houdende de verlening van ondervolmacht aan de directeur Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing Boetes, de directeur Bedrijfsvoering, de programmadirecteur Toezicht Sociaal Domein en de hoofden en teamleiders van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 2259 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 7 januari 2020, kenmerk 1632453-195489-VGP, houdende ontheffing aan Arla Foods B.V. te Nijkerk van artikel 5 van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 2337 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 8 januari 2020, nr. 2020000008, houdende de benoeming van de voorzitter van de Integriteitskamer Sint Maarten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 3304 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 19 december 2019, nr. 2019002718, houdende de benoeming van de voorzitter van de Gezondheidsraad

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2020 Staatscourant 2020, 2126 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de directeur van het Centraal Planbureau van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 2 december 2019, nr. 2019/910, tot wijziging van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het Centraal Planbureau van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2020 Staatscourant 2020, 2181 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 14 januari 2020, kenmerk 1636046-195007-GMT, houdende wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven in verband met de vergoeding aan ZZP’ers voor inkomstenderving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2020 Staatscourant 2020, 4127 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport