Uw zoekopdracht heeft 877 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de directeur-generaal DUO van 13 oktober 2015, nr. 834092, tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2015 Staatscourant 2015, 36998 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2015, nr. HOenS/ 789416, houdende voorschriften voor subsidiëring van flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Subsidieregeling subsidiëring flexibel hoger onderwijs voor volwassenen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2015 Staatscourant 2015, 32922 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (68 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2015, nr. HO&S 791705, houdende het experiment vraagfinanciering deeltijds en duaal hoger onderwijs 2015–2024 in het kader van leven lang leren (Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2015 Staatscourant 2015, 32921 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 september 2015, nr. 786159, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2015 Staatscourant 2015, 28725 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 augustus 2015, nr. WJZ/15101541, houdende wijziging van de Nadere regeling inrichting opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect in verband met een wijziging van de variant landschapsarchitectuur van de Technische Universiteit Delft

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2015 Staatscourant 2015, 27841 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965, houdende een wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met het wijzigen van de referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2015 Staatscourant 2015, 27438 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 augustus 2015, nr. HOenS/788049, tot wijziging van de Regeling open en online hoger onderwijs in verband met de wijziging van de datum voor de subsidieaanvraag en advisering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2015 Staatscourant 2015, 25304 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 augustus 2015, nr. HO&S/765202 tot wijziging van onder meer de Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, voor het jaar 2015 en de Regeling studiefinanciering 2000 houdende wijzigingen in verband met onder meer de wijzigingen van de WSF 2000 door de Wet studievoorschot hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2015 Staatscourant 2015, 26285 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 augustus 2015, nr. 705607, tot wijziging van de Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2017 in verband met de wijziging van de aanvraagtermijn, verruiming van het studieverlof, versoepeling van de voorwaarden voor toekenning van een lerarenbeurs, aanpassing van de subsidieplafonds en diverse technische wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-08-2015 Staatscourant 2015, 25150 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2015 Staatscourant 2015, 20456 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap