Uw zoekopdracht heeft 877 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (71 kB)

  Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2016 Staatscourant 2016, 69458 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2016, nr. HO&S/864922, inzake nadere invulling van de voorwaarden voor meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs (Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2016 Staatscourant 2016, 64343 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 november 2016, nr. 1078770 houdende wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met de verdeling van de middelen voor onderwijskwaliteit en studiesucces die in 2017 resteren als gevolg van de financiële consequenties van de realisatie van de prestatieafspraken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2016 Staatscourant 2016, 62653 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2016, nr. 1062841, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de tweede suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2016 Staatscourant 2016, 59625 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (47 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 september 2016, nr. 1015680, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs onder meer in verband met wijzigingen als gevolg van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2016 Staatscourant 2016, 49168 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 augustus 2016, nr. HO&S/941443 tot wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met het vaststellen van het omzettingsmoment van een lening hoger onderwijs naar lening beroepsonderwijs en wijziging van de Regeling vaststelling lesgeld en cursusgeldtarieven 2016–2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2016 Staatscourant 2016, 47533 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 augustus 2016, nr. HO&S/900949, houdende wijziging van de Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs in verband met enkele technische verbeteringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-08-2016 Staatscourant 2016, 46882 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 augustus 2016 nr. 1042021, houdende instelling van een Commissie ter evaluatie van het experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs (Instellingsbesluit Evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2016 Staatscourant 2016, 44573 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2016, nr. 904981, houdende een wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met het wijzigen van de referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-08-2016 Staatscourant 2016, 45242 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2016, nummer 791808 houdende wijziging van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties advocatuur in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’) (PbEU 2013, L354)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-08-2016 Staatscourant 2016, 44529 Ministerie van Veiligheid en Justitie