Uw zoekopdracht heeft 877 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (119 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juli 2017, nr. WJZ/1171880/7226, houdende regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2017 Staatscourant 2017, 41402 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2017, kenmerk MEVA-1137011-163959, houdende wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met verlenging van de werkingsduur

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2017 Staatscourant 2017, 33882 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (44 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juni 2017, nr. 1184071, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs onder meer in verband met wijzigingen als gevolg van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2017 en in verband met de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2018/2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-06-2017 Staatscourant 2017, 31794 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 mei 2017 tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen ten behoeve van de leden van de raad van advies van de Politieacademie (Vergoedingenbesluit raad van advies van de Politieacademie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-05-2017 Staatscourant 2017, 31201 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 april 2017, nr. 1169178 houdende wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2017 Staatscourant 2017, 30891 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen educatieve minor 2016/2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-04-2017 Staatscourant 2017, 24411 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 maart 2017, nr. HOenS/1166741 houdende voorschriften voor subsidiëring van flexibel hoger onderwijs voor volwassenen in 2017 (Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2017 Staatscourant 2017, 18891 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 maart 2017, nr. MBO/1134637, houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2017 Staatscourant 2017, 13497 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 februari 2017, nr. MBO/1065470, houdende regels voor subsidieverstrekking voor verbetering van het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het eerste jaar van het hbo (Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2017 Staatscourant 2017, 13006 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 januari 2017, nr. 1093834, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs onder meer in verband met de bekostiging in 2017 van een aantal hogescholen ten behoeve van hun Centres of Expertise

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2017 Staatscourant 2017, 766 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap