Uw zoekopdracht heeft 877 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2018, nr. HO&S/1371591, houdende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2018 Staatscourant 2018, 36407 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2018, nr. 1327945, houdende een wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met de conversie in de sector economie in het hoger beroepsonderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2018 Staatscourant 2018, 32838 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2018, nr. 1327945, houdende een wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met de conversie in de sector economie in het hoger beroepsonderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2018 Staatscourant 2018, 32838 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juni 2018, nr. 1357503, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2018 en in verband met de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2019–2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2018 Staatscourant 2018, 31665 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 16 mei 2018 tot aanwijzing van de Raad voor Accreditatie als accrediterende instantie als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2018 Staatscourant 2018, 28116 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vernieuwing beleidsregel van de Stichting Raad voor Accreditatie van 17 april 2018, Raad voor Accreditatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2018 Staatscourant 2018, 22870 Raad voor Accreditatie
 7. Overig Download icon PDF (21 kB)

  Nadere uitwerking Criteria bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2018 Staatscourant 2018, 17909 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (10 kB)

  Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2018 Staatscourant 2018, 17910 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Convenanten Download icon PDF (5 kB)

  Convenant BZK en Universiteit Utrecht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2018 Staatscourant 2018, 4723 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 november 2017, nr. 1232638, houdende wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs onder andere in verband met de invoering van de associate degree-opleiding

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2017 Staatscourant 2017, 66656 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap