Uw zoekopdracht heeft 14940 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Zoetwarenindustrie Sociaal Fonds 2020/2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 9735 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (59 kB)

  RECTIFICATIE SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2019, 64379 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Retail Non-Food 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 9605 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (78 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 februari 2020, nr. 2019-0000172044, tot verlening van een eenmalige tegemoetkoming aan werknemers die lijden aan de aandoening CSE als gevolg van de blootstelling aan oplosmiddelen tijdens het verrichten van arbeid (Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 9824 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (117 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 februari 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 2873 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 februari 2020, nr. 2020-00000004554, tot houdende de wijziging van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal 2009 SZW en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Staatscourant 2020, 7740 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 februari 2020, nr. 2020-0000004496, houdende de inrichting van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering, alsmede de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit DSU 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Staatscourant 2020, 7731 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (2 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi)publiek domein sector 4-no.01 2020/2022

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2020 Staatscourant 2020, 8425 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 2020, tot aanwijzing van DNV GL Business Assurance B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17021-1:2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2020 Staatscourant 2020, 9027 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Houthandel 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2020 Staatscourant 2020, 8132 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid