Uw zoekopdracht heeft 14940 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (43 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 februari 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Industrie en Techniek, sector 2-no. 03

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 4842 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (421 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 4912 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (2 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-no. 02 2020/2022

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 10723 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Convenanten Download icon PDF (22 kB)

  Convenant uitvoering interbestuurlijk toezicht op de Wet kinderopvang en uitvoering taak vertrouwensinspecteurs kinderopvang door de Inspectie van het Onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9563 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (67 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Offshore Catering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 4175 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 2020, 2020-0000013811, tot benoeming van een lid Raad van bestuur UWV

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 9158 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 2020, 2020-0000009256, tot benoeming van de voorzitter Raad van bestuur UWV

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 9160 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 2020, 2020-0000005689, houdende de inrichting van de directie Financieel-Economische Zaken alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Financieel-Economische Zaken (Organisatie-, mandaat en volmachtbesluit Directie Financieel-Economische Zaken 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9068 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (2 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Private aanvulling WW en WGA - Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No.05 2020/2022

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9792 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (51 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met enige technische aanpassingen en de implementatie van richtlijn 2017/2398 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met enige technische correcties en de bijgestelde implementatie van richtlijn 2014/68/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8997 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid