Uw zoekopdracht heeft 14940 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2020, kenmerk 2020-0000026082, tot aanwijzing van UL International (Netherlands) B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17065:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2020 Staatscourant 2020, 18513 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2020, 2020-0000039866, tot aanwijzing van CML B.V. als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO 17065:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2020 Staatscourant 2020, 18559 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2020, 2019-0000187638, tot intrekking van de aanwijzing van SGS Nederland B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020 voor activiteiten in de werkvelden liften en machines

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2020 Staatscourant 2020, 18571 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (47 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2020, nr. 2020-0000013079, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2020 Staatscourant 2020, 18106 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2020, nr. 2020-0000032575, betreffende het beëindigen van de tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting Ascert, de Stichting SBCA en de Stichting TCVT afgesloten convenanten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2020 Staatscourant 2020, 15580 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 februari 2020, met kenmerk 2020-0000028420, houdende de inrichting van de Rijksschoonmaakorganisatie alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur van de Rijksschoonmaakorganisatie (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Rijksschoonmaakorganisatie 2019).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2020 Staatscourant 2020, 15466 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (27 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 maart 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private aanvulling WW en WGA-Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No.05

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2020 Staatscourant 2020, 9832 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 maart 2020, 2020-0000039117, houdende de beëindiging van de mogelijkheid tot ontheffing van het verbod op werktijdverkorting

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2020 Staatscourant 2020, 17126 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (34 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 maart 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2020 Staatscourant 2020, 9739 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (2 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2020/2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2020 Staatscourant 2020, 15700 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid