Uw zoekopdracht heeft 14940 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (45 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 januari 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Industrie en Techniek, sector 2-no 4

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 3447 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (47 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 januari 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Industrie en Techniek, sector 2-no. 02

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 3298 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (2 kB)

  Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel 2019/2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2020 Staatscourant 2020, 2861 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Uitzendkrachten 2020/2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 2613 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2019, 2019-0000177146, tot rectificatie van de aanwijzingsbeschikking van Zeeland Refinery N.V. met beschikkingsnummer 2019-0000153160 inzake de geldigheidsbepaling in artikel 5

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 1932 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het Besluit politiegegevens in verband met diverse technische aanpassingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 1690 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met een langere registratietermijn in de registratie van arbeidsbeperkten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 1686 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (35 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de invoering van het aanvullend geboorteverlof en een andere berekeningswijze van het WW-dagloon in het geval van ziekte in de referteperiode

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1623 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1640 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met enkele wijzigingen omtrent medezeggenschapsactiviteiten van buitenlandse studenten en studenten van de Academie van Bouwkunst en een wijziging in de categorieën vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning wordt voorzien van een aantekening waaruit blijkt dat aan die vergunning geen beperkingen zijn verbonden voor het verrichten van arbeid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1663 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid