Uw zoekopdracht heeft 4501 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamervragen zonder Antwoord | Schriftelijke vragen Download icon PDF (99 kB)

  Het bericht dat bij een slachthuis 1 op de 5 medewerkers besmet is met corona.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vraag Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 2020Z09417 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamervragen zonder Antwoord | Schriftelijke vragen Download icon PDF (100 kB)

  De verslechterende positie van LHBT+ mensen als gevolg van de COVID-19 pandemie.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vraag Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 2020Z09419 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief regering Download icon PDF (80 kB)

  NAVO; Brief regering; Verslag ingelaste bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 april 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 28676, nr. 341 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief regering Download icon PDF (84 kB)

  Defensieraad; Brief regering; Geannoteerde agenda voor de videoteleconferentie (VTC) van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de ministers van Defensie van 12 mei 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 21501-28, nr. 202 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (121 kB)

  EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet); Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan de Voorzitter van de Europese Commissie inzake subsidiariteitstoets met betrekking tot EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)80

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35448, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Beleidsregels Download icon PDF (15 kB)

  Beleidsregel tijdelijk gedogen van uitbreiding of vestiging terrassen bij horecabedrijven zonder de vereiste vergunningen Enkhuizen 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2020 Gemeenteblad 2020, 135164 Enkhuizen
 7. Kamerstuk | Memorie van toelichting Download icon PDF (342 kB)

  Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35471, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Noodpakket banen en economie; Brief regering; Besluitvorming rijksministerraad 15 mei betreffende financiële ondersteuning Caribische landen in verband met Covid-19

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 37 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (50 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 22;2020-05-26

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (138 kB)

  Regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitbraak van COVID-19 (Verzamelspoedwet COVID-19); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35457, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal