Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (25 kB)

  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn); Nadere memorie van antwoord

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35245, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn); Nader voorlopig verslag

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35245, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten); Brief van de minister van Financiën met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van drie wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35179, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (48 kB)

  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn); Memorie van antwoord

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35245, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn); Voorlopig verslag

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35245, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (4 kB)

  Stemmingen moties Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  Datum document Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-12-2019 2019-2020 nr. 34, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  Datum document Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-12-2019 2019-2020 nr. 34, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (37 kB)

  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35245, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van der Linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen (t.v.v. 35245-13)

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35245, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn); Mededeling; Kamerstuk 35 245, nr. 11 is komen te vervallen.

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35245, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal