Uw zoekopdracht heeft 41 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Brief regering; Advies Integrale Adviescommisie Omgevingswet over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (365 kB)

  Advies Aanvullingsbesluit Bodem

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-09-2019 2018-2019 34864, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. AMvB Download icon PDF (44 kB)

  Besluit van 30 augustus 2019, houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (tweede tranche)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatsblad 2019, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (365 kB)

  Advies Aanvullingsbesluit Bodem (Advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet, 19 december 2019, 10 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-09-2019 2018-2019 34864, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het advies van de integrale Adviescommissie Omgevingswet over het ontwerpbesluit bodem Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2680 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en enkele andere besluiten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-07-2019 2018-2019 34864, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Brief regering; Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2850 kB)

  Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (inclusief nota van toelichting) (368 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 34864, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van de Voorhang van het Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (18 kB)

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34864, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal