Uw zoekopdracht heeft 43 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (252 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2017 Staatscourant 2017, 50037 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (81 kB)

  Advies Raad van State inzake ontwerpbesluit, houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van meertaligheid in de dagopvang en het peuterspeelzaalwerk (Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2017 Staatscourant 2017, 34410 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Wet Download icon PDF (25 kB)

  Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2017 Staatsblad 2017, 252 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. AMvB Download icon PDF (67 kB)

  Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2017 Staatsblad 2017, 249 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (3 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) (34596); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-06-2017 2016-2017 nr. 29, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon PDF (3 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 30 mei 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-05-2017 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (35 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-05-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. AMvB Download icon PDF (0 kB)

  Besluit van 26 april 2017, houdende wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met aanscherping van de kwaliteitseisen aan beroepskrachten voorschoolse educatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-05-2017 Staatsblad 2017, 184 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (22 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-05-2017 2016-2017 Kamerstuk 34596, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal