Uw zoekopdracht heeft 37 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de mogelijkheid van doorberekening van kosten van toezicht op BRZO-bedrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2018 Staatscourant 2018, 22850 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. AMvB Download icon PDF (88 kB)

  Besluit van 25 januari 2018 tot wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang, het Besluit SUWI en het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels voor het personenregister kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2018 Staatsblad 2018, 15 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang; Brief inzake verzamelbrief Kinderopvang november 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 34195, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2879 kB)

  Afschrift brief Tweede Kamer inzake verzamelbrief Kinderopvang november 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-11-2017 2017-2018 34195, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (252 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2017 Staatscourant 2017, 50037 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (81 kB)

  Advies Raad van State inzake ontwerpbesluit, houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van meertaligheid in de dagopvang en het peuterspeelzaalwerk (Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2017 Staatscourant 2017, 34410 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. AMvB Download icon PDF (67 kB)

  Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2017 Staatsblad 2017, 249 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in verband met het stellen van regels voor de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang voldoet en het Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in verband met een technische wijziging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2016 Staatscourant 2016, 35281 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. AMvB Download icon PDF (17 kB)

  Besluit van 20 juni 2016 tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in verband met het stellen van regels voor de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang voldoet en het Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in verband met een technische wijziging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2016 Staatsblad 2016, 250 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-06-2016 Staatscourant 2016, 28119 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid