Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (86 kB)

  Besluit van 6 december 2017, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor een tijdige facturering van de bijdrage in de kosten van zorg of maatschappelijke ondersteuning, een verruiming van de gemeentelijke beleidsruimte bij het opleggen van de bijdrage voor een cliënt, het delegeren van regels over zorgovereenkomsten, een grondslag voor het stellen van regels over het berekenen van de urennorm voor de verlaagde eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis en enkele redactionele verduidelijkingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2017 Staatsblad 2017, 481 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. AMvB Download icon PDF (94 kB)

  Besluit experiment integraal pgb 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2016 Staatsblad 2016, 418 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. AMvB Download icon PDF (22 kB)

  Besluit van 10 december 2015, houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het wijzigen van de bijdragesystematiek voor het modulair pakket thuis en enkele technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2015 Staatsblad 2015, 520 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. AMvB Download icon PDF (319 kB)

  Besluit langdurige zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatsblad 2014, 520 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. AMvB Download icon PDF (76 kB)

  Besluit van 15 oktober 2014, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2015 en wijziging van het Besluit zorgverzekering BES in verband met het zorgpakket BES 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2014 Staatsblad 2014, 417 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport