Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (129 kB)

  Advies Raad van State betreffende ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ter implementatie van de Richtlijn nr. 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van de Richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2014 Staatscourant 2014, 9158 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Wet Download icon PDF (32 kB)

  Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2014 Staatsblad 2014, 110 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemming motie Wijziging Vreemdelingenwet 2000

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-01-2014 2013-2014 nr. 12, item 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (18 kB)

  Wijziging Vreemdelingenwet 2000

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-01-2014 2013-2014 nr. 9, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Behandeling Download icon PDF (6 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (R1990) (33440); het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132) (33581); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2014 (33750-I); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-01-2014 2013-2014 nr. 14, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-01-2014 2013-2014 nr. 14, item 17 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (6 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 16 en 17 december 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-12-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33581, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (47 kB)

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33581, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (3 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-11-2013 2013-2014 nr. 5, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal