Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (63 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2019 Staatscourant 2019, 5461 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ........ tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2017 Staatscourant 2017, 53206 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (173 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet aanpassing Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2016 Staatscourant 2016, 52208 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (158 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2016 Staatscourant 2016, 21433 Ministerie van Financiën
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (100 kB)

  Advies Raad van State betreffende inzake het voorstel van wet tot herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2015 Staatscourant 2015, 559 Ministerie van Infrastructuur en Milieu