Uw zoekopdracht heeft 41 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (2614 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2016 Staatscourant 2016, 21131 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (58 kB)

  Advies Raad van State inzake voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2013 Staatscourant 2013, 27219 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 25 juni 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de bepalingen in de Wet aanpassing bestuursprocesrecht over incidenteel hoger beroep en incidenteel beroep in cassatie en van de Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2013 Staatsblad 2013, 258 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Wet Download icon PDF (34 kB)

  Wet van 19 juni 2013 inzake herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2013 Staatsblad 2013, 226 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (7 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum document Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-06-2013 2012-2013 nr. 97, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum document Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 nr. 31, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (6 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum document Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 nr. 31, item 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Behandeling Download icon PDF (3 kB)

  Behandeling van De Raming der voor de Eerste Kamer in 2014 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten ( CIII ); het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard ( 33012 ); het wetsvoorstel Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid ( 33297 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen ( 33436 ); het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) ( 33455 ); en andere wetsvoorstellen

  Datum document Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 nr. 31, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (4 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 18 juni 2013

  Datum document Vergaderjaar Organisatie
  13-06-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht); Eindverslag

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33455, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal