Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (58 kB)

  Advies Raad van State inzake voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2013 Staatscourant 2013, 27219 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Wet Download icon PDF (34 kB)

  Wet van 19 juni 2013 inzake herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatsblad 2013, 226 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 25 juni 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de bepalingen in de Wet aanpassing bestuursprocesrecht over incidenteel hoger beroep en incidenteel beroep in cassatie en van de Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatsblad 2013, 258 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van 22 april 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en gedeelten uit het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen (Stb. 2012, 683), voor zover het betreft schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurshandelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2013 Staatsblad 2013, 162 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van 20 december 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen (Stb. 2012, 683)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatsblad 2012, 684 Ministerie van Veiligheid en Justitie