Uw zoekopdracht heeft 212 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (67 kB)

  Besluit van 24 oktober 2016, tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag teneinde betalingsverplichtingen aan te wijzen ten aanzien waarvan de werknemer bevoegd is om schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever om uit het uit te betalen minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten voor huisvesting en zorgverzekering en voor enkele andere betalingsverplichtingen en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2016 Staatsblad 2016, 419 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. AMvB Download icon PDF (33 kB)

  Besluit op de jeugdverblijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2016 Staatsblad 2016, 151 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. AMvB Download icon PDF (16 kB)

  Besluit van 15 oktober 2013 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel voor het berekeningsjaar 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2013 Staatsblad 2013, 386 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Wet Download icon PDF (4 kB)

  Wet van 28 januari 2013 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-02-2013 Staatsblad 2013, 36 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (109 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34535 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (70 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag teneinde betalingsverplichtingen aan te wijzen ten aanzien waarvan de werknemer bevoegd is om schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever om uit het uit te betalen minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten voor huisvesting en zorgverzekering en voor enkele andere betalingsverplichtingen en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2016 Staatscourant 2016, 60806 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (25 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloning van topbestuurders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2016 Staatscourant 2016, 32542 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (63 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het verbod op deelname met zoogdieren behorende tot wilde diersoorten aan circussen en andere optredens en op vervoer van die dieren ten behoeve daarvan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2015 Staatscourant 2015, 28200 Ministerie van Economische Zaken
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (350 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2015 Staatscourant 2015, 323 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (75 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet houdende vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2014 Staatscourant 2014, 30111 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid