Uw zoekopdracht heeft 397 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (106 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2019 Staatscourant 2019, 70427 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (57 kB)

  Natuurbeleid; Verslag van een mondeling overleg met de minister van LNV over evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (60 kB)

  Natuurbeleid; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV inzake evaluatie van het Natuurpact en de Voortgangsrapportage Natuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (69 kB)

  Natuurbeleid; Verslag van een deskundigenbijeenkomst, gehouden op 2 oktober 2018, over Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur (evaluatie)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 33576, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. AMvB Download icon PDF (2784 kB)

  Besluit kwaliteit leefomgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatsblad 2018, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (778 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2018 Staatscourant 2018, 40881 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (64 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2017 Staatscourant 2017, 75583 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie motie-Vos c.s.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-10-2017 2017-2018 Kamerstuk 33348, nr. AE Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (7 kB)

  Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere vragen Evaluatie Natuurpact

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 33576, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal