Uw zoekopdracht heeft 152 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (76 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 43301 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (262 kB)

  Advies Raad van State wijziging Bekendmakingswet (Wet elektronische publicaties)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34215 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. AMvB Download icon PDF (99 kB)

  Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatsblad 2019, 9 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de Tweede Kamerleden Snels en Van Weyenberg over de resultaten van het overleg met het kabinet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 33328, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (141 kB)

  Bijlage 1 Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding (ministerie BZK, versie 1.1, 6 juni 2018)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  09-01-2019 2018-2019 33328, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de minister van BZK over de resultaten van het overleg met de initiatiefnemers inzake hun voorstel Wet open overheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 33328, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (65 kB)

  Bijlage 3 Memo over de aanpassing van de berekening van de aantallen onderzoeken in de maatschappelijke kosten-batenanalyse concept-aanpassing Wet open overheid (Ecorys en PBLQ, 7 november 2018)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  08-01-2019 2018-2019 33328, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (575 kB)

  Bijlage 2 Eindrapportage maatschappelijke kosten-batenanalyse concept-aanpassing Wet open overheid (Ecorys en PBLQ, Rotterdam, 2 november 2018)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  08-01-2019 2018-2019 33328, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Wet Download icon PDF (29 kB)

  Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatsblad 2018, 387 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de Tweede Kamerleden Snels en Van Weyenberg over de voortgang van het overleg met het kabinet inzake het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 33328, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal