Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Verslag houdende een vraag en een antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-11-2013 2011-2012 Kamerstuk 33240-XIII, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon PDF (9 kB)

  Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de begrotingsstaten van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (Slotwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-10-2012 Staatsblad 2012, 487 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 3. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen over de moties, ingediend bij de behandeling van het onderdeel Landbouw en Natuur van Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-10-2012 2011-2012 nr. 105, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Behandeling Download icon PDF (8 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2011 ( 33240-I ); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2011 ( 33240-IIA ); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 ( 33240-IIB ); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2011 ( 33240-III ); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2011 ( 33240-IV ); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 ( 33240-VI ); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 ( 33240-VIII ); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011 ( 33240-XII ); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-10-2012 2011-2012 nr. 38, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (53 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2012, inzake voortzetting van het wetgevingsoverleg van 7 juni 2012 over de Jaarverslagen en slotwetten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2012 2011-2012 Kamerstuk 33240-XIII, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Stemming Download icon PDF (3 kB)

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het onderdeel Economie en Innovatie van het jaarverslag en de slotwet van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 ( 33240-XIII )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 100, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (80 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011; Brief regering; Aanvullende informatie inzake o.a. de uitvoeringskosten van - en de begrotingsbijstellingen bij - de batenlastendiensten Dienst regelingen (DR), de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en de Dienst Landelijk Gebied (DLG), met name waar het gaat om de tijdigheid in deze begrotingsmutaties, het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), aansluiting van de begroting en de bezuinigingen in het natuurbeleid en de decentralisatieafspraken natuur en een aantal resterende vragen tijdens het wetgevingsoverleg van 7 juni 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 33240-XIII, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Jacobi c.s. over het formuleren van beleidsconclusies voor juli 2012 t.v.v. die gedrukt onder nr.10

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 33240-XIII, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011; Motie; Motie Jacobi c.s. over het onder voorwaarden verlenen van decharge

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 33240-XIII, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011; Motie van het lid Jacobi over het formuleren van beleidsconclusies voor juli 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 33240-XIII, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal