Uw zoekopdracht heeft 209 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (31 kB)

  Besluit van 14 juni 2016, houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het stellen van nadere voorwaarden aan de inrichting van orthopedagogisch-didactische centra in het primair onderwijs en het stellen van nadere voorwaarden aan het meetellen van onderwijstijd in het primair en voortgezet onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2016 Staatsblad 2016, 235 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (11076 kB)

  Evaluatie Passend Onderwijs Ingeslagen paden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  23-06-2016 2015-2016 33106, nr. Y Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (773 kB)

  Negende voortgangsrapportage passend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  23-06-2016 2015-2016 33106, nr. Y Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1093 kB)

  Naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor Iwoo en praktijkonderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  23-06-2016 2015-2016 33106, nr. Y Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (631 kB)

  Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs deel 1

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  23-06-2016 2015-2016 33106, nr. Y Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1458 kB)

  Leerlingenvervoer in Nederland Vervolgmeting 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  23-06-2016 2015-2016 33106, nr. Y Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Brief inzake Negende voortgangsrapportage passend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33106, nr. Y Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Brief inzake Achtste voortgangsrapportage passend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33106, nr. X Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (5764 kB)

  Vervolgmeting ervaren bureaucratie passend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-12-2015 2015-2016 33106, nr. X Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (388 kB)

  Achtste voortgangsrapportage december 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-12-2015 2015-2016 33106, nr. X Eerste Kamer der Staten-Generaal