Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (73 kB)

  Advies Raad van State inzake voorstel van wet tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening wvan de opleiding van rechters en officieren van justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-03-2015 Staatscourant 2015, 6345 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (542 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2014 Staatscourant 2014, 30579 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (55 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging Rv en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2014 Staatscourant 2014, 16577 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (185 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende advies Raad van State betreffende het wetsvoorstel tot Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2012 Staatscourant 2012, 18270 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. AMvB Download icon PDF (13 kB)

  Besluit elektronische indiening dagvaarding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2012 Staatsblad 2012, 292 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van 26 maart 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2012 Staatsblad 2012, 132 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (70 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ...... tot wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2011 Staatscourant 2011, 22609 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. AMvB Download icon PDF (45 kB)

  Besluit aanpassing vergoeding en indexering rechtsbijstandverleners

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2011 Staatsblad 2011, 590 Ministerie van Veiligheid en Justitie