Uw zoekopdracht heeft 1 resultaat opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Wet Download icon PDF (4 kB)

    Wet van 23 maart 2012 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168)

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    05-04-2012 Staatsblad 2012, 143 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid