Uw zoekopdracht heeft 2755 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (128 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2019 Staatscourant 2019, 59132 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (85 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52026 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (82 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2018 Staatscourant 2018, 12395 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (89 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Experimentenwet gemeenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2018 Staatscourant 2018, 10862 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (155 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van de maatregel terbeschikkingstelling aan Onderwijs (tbo-maatregel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatscourant 2018, 8959 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (97 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang, het Besluit SUWI en het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels voor het personenregister kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2018 Staatscourant 2018, 7474 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. AMvB Download icon PDF (88 kB)

  Besluit van 25 januari 2018 tot wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang, het Besluit SUWI en het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels voor het personenregister kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2018 Staatsblad 2018, 15 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ........ tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2017 Staatscourant 2017, 53206 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. AMvB Download icon PDF (27 kB)

  Facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2017 Staatsblad 2017, 338 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet tot wijziging van de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer en de Spoorwegwet om wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen aan te brengen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2017 Staatscourant 2017, 50235 Ministerie van Infrastructuur en Milieu