Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (4 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-05-2011 2010-2011 nr. 74, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) (32297); - het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (32435); - het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59) (32413)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2010 2010-2011 nr. 21, pagina 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31904); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs (32263); het wetsvoorstel Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) (32297), en het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59) (32413)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-12-2010 2010-2011 nr. 9, pagina 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32413, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (5 kB)

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32413, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (8 kB)

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie Verkeer en Waterstaat inzake aanpassing Wet beheer Rijkswaterstaatwerken betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (18 kB)

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal