Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-06-2012 2011-2012 nr. 83, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Lijst van vragen en antwoorden Download icon PDF (23 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en; Lijst van vragen en antwoorden over Besluit integratie van verplichtingen op het terrein van milieuverslaglegging (kamerstuk 31068, nr. 13)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31068, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol; Brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31068, nr. 13;C Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en; Brief minister inzake aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol en enkele andere besluiten i.v.m. integratie verplichtingen op terrein van milieuverslaglegging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2009 2008-2009 Kamerstuk 31068, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (653 kB)

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol en enkele andere besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-01-2009 2008-2009 31068, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en; Brief minister ter aanbieding van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR- en PRTR-protocol (Stb. 2008, 30)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2008 2007-2008 Kamerstuk 31068, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (71 kB)

  Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-02-2008 2007-2008 31068, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153, en Trb. 2007, 95) (Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol) (31068); -het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153 en Trb. 2007, 95) (31069).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-02-2008 2007-2008 nr. 33, pagina 2515 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153, en Trb. 2007, 95) (Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol) (31068) en het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153 en Trb. 2007, 95) (31069)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-01-2008 2007-2008 nr. 15, pagina 587 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol; Eindverslag van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 31068, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal