Uw zoekopdracht heeft 406 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijzigingen van Aanhangsel I (Model voor het olie-afgifteboekje) behorende bij de Uitvoeringsregeling in Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2018-II-4) ); Straatsburg, 13 december 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 30952, nr. 357 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) inzake de 99ste zitting van het Uitvoerend Comité van de Europese Commissie voor de beheersing van mond- en klauwzeer, te 's-Gravenhage, Nederland, op 8 en 9 april 2020; Rome, 3 februari 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 30952, nr. 356 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijziging van de Bijlagen II, VIII en IX van het Verdrag van Bazel; Genève, 10 mei 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 30952, nr. 355 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Briefwisseling houdende een verdrag tot wijziging van het Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Humanitarian Data Centre; New York, 19 februari 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 30952, nr. 354 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijzigingen in Bijlagen I en II van 28 augustus 2019, alsmede de wijzigingen van Bijlage III van 6 september 2019 bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 30952, nr. 353 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijzigingen van 27 februari 2019 en 24 mei 2019 van de bijlagen bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, tot stand gekomen te Chicago op 7 december 1944 (Trb. 2020, 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 30952, nr. 352 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; London, 14 juni 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 30952, nr. 351 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Vijfde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 15 oktober 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 30952, nr. 349 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Maatregelen ATCM XLII 2019 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica; Praag, 11 juli 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 30952, nr. 350 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Gemenebest Dominica met betrekking tot de status van het personeel van het ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden wanneer aanwezig op het grondgebied van het Gemenebest Dominica ten behoeve van humanitaire bijstand en rampenbestrijding; Roseau, 1 oktober 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 30952, nr. 347 Tweede Kamer der Staten-Generaal