Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon PDF (2 kB)

  de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht (25990);het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 25 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met protocollen en bijlagen (Trb. 2001, 118) (27918);het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden (28193);het wetsvoorstel Wijziging van de Zeevaartbemanningswet (Versoepeling nationaliteitseis kapitein op Nederlandse zeeschepen) (28415);het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuel

  Datum document Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2003 2002-2003 nr. 24, pagina 746 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot gehuurde woonruimte; Eindverslag

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-05-2003 2002-2003 Kamerstuk 28721, nr. 197a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van:het wetsvoorstel Aanvulling van de algemene wet bestuursrecht met regels voor verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer) (28483);het wetsvoorstel Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (zelfwerkzaamheid aan de buitenzijde van gehuurde woonruimte en onderhuur van een gedeelte van de gehuurde woonruimte) (28721);het wetsvoorstel Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering (28636).

  Datum document Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2003 2002-2003 nr. 64, pagina 3789 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot gehuurde woonruimte; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2003 2002-2003 Kamerstuk 28721, nr. 197 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot gehuurde woonruimte; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2003 2002-2003 Kamerstuk 28721, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot gehuurde woonruimte; Nota van wijziging

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2003 2002-2003 Kamerstuk 28721, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot gehuurde woonruimte; Nader verslag

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2003 2002-2003 Kamerstuk 28721, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (18 kB)

  Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot gehuurde woonruimte; Nota n.a.v. het verslag

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2003 2002-2003 Kamerstuk 28721, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot gehuurde woonruimte; Verslag van de vaste commissie voor Justitie

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-01-2003 2002-2003 Kamerstuk 28721, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot gehuurde woonruimte; Memorie van toelichting

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2002 2002-2003 Kamerstuk 28721, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal