Uw zoekopdracht heeft 2 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon PDF (2 kB)

  de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht (25990);het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 25 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met protocollen en bijlagen (Trb. 2001, 118) (27918);het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden (28193);het wetsvoorstel Wijziging van de Zeevaartbemanningswet (Versoepeling nationaliteitseis kapitein op Nederlandse zeeschepen) (28415);het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuel

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-06-2003 2002-2003 nr. 24, pagina 746 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van:het wetsvoorstel Aanvulling van de algemene wet bestuursrecht met regels voor verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer) (28483);het wetsvoorstel Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (zelfwerkzaamheid aan de buitenzijde van gehuurde woonruimte en onderhuur van een gedeelte van de gehuurde woonruimte) (28721);het wetsvoorstel Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering (28636).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-04-2003 2002-2003 nr. 64, pagina 3789 Tweede Kamer der Staten-Generaal