Uw zoekopdracht heeft 33 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2005; Brief minister over omvang overheidsinvesteringen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-11-2004 2004-2005 Kamerstuk 29800-IXB, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (22 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Verslag algemeen overleg gehouden op 24 mei 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 28479, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (108 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Rapport 'Beloning van hogere ambtenaren bij het Rijk' van de Algemene Rekenkamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 28479, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (0 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Brief Algemene Rekenkamer bij de aanbieding van het rapport 'Beloning van hogere ambtenaren bij het Rijk'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 28479, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (38 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Verslag algemeen overleg gehouden op 3 februari 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 28479, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (13 kB)

  Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Brief minister over de voortgang van de maatregelen inzake beloning van de ambtelijke top

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2005 2004-2005 Kamerstuk 28479, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1634 kB)

  Addendum bij de samenvatting d.d. 18 oktober 2004 van het rijksbrede onderzoek naar de beloningen van en de vergoedingen aan de topformatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-02-2005 2004-2005 28479, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (344 kB)

  Brief aan min BZK over rapport aanvullend onderzoek beloningen topformatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-02-2005 2004-2005 28479, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (872 kB)

  Brief van ministerie Def over onderzoek toelagen topambtenaren

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-02-2005 2004-2005 28479, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (67 kB)

  Brief van min FIN over aanvullend onderzoek topformatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-02-2005 2004-2005 28479, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal