Uw zoekopdracht heeft 1 resultaat opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Handeling Download icon PDF (2 kB)

    Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de bovenwettelijke wachtgelduitgaven (decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke wachtgelduitgaven vo) (27744); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (27848); - het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 22 april 2002 te Valencia totstandgekomen Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds (Trb. 2002, 121) (28848); en 8 andere wetsvoorstellen

    Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
    30-05-2005 2004-2005 nr. 25, pagina 1068-1069 Eerste Kamer der Staten-Generaal